Firma ING DRAK s.r.o., Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1, IČ: 25571958 se zavazuje  ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti  internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.ingdrak.cz.

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy. Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT, Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG), pravidla pro přístupnost, podle Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu

Internetové stránky jsou vytvořeny na základních principech přístupnosti, kterými jsou vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje firma ING DRAK s.r.o. v souladu s § 7, odst. 4, zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat technického správce, který sdělí správce obsahu, který se vynasnaží příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 1. 2021 na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Firma ING DRAK s.r.o. má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na ingdrak@ingdrak.cz.